Museum ’t Kiekhuus is door de Belastingdienst aangewezen als een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt deze organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting over ontvangen schenkingen en erfenissen.
Indien u aan ons een gift of schenking doet, komt deze gift of schenking in aanmerking voor giftenaftrek in uw belastingaangifte voor de Inkomstenbelasting.
Op de ANBI lijst van de Belastingdienst staan alle ANBI instellingen en organisaties welke een ANBI beschikking van de Belastingdienst hebben gekregen. Zo dan ook Museum ’t Kiekhuus .

Contactgegevens:

Naam organisatie: Stichting Museum ’t Kiekhuus

Correspondentieadres: Grindweg 35, 8471 EG wolvega
Telefoonnummer: 0561 615111
Emailadres: info@kiekhuus.nl

Bankrekeningnummer: NL87 RABO 0333807693
KvK nr.: 72513527
RSIN: 859135731

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding.


Te downloaden:

Jaarverslag 2022

Financieel jaarverslag 2022

Beleidsplan 2021-2024

Hebt u een vraag?