Op 5 september 2018 is Stichting Museum ’t Kiekhuus opgericht met als doel, het verzamelen van voorwerpen uit het verleden en deze ten toon te stellen, teneinde een beeld te geven van het (dagelijks) Ieven – in het verleden, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en heeft het beheer van het museum overgenomen.

Het stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit de volgende samenstelling:

Voorzitter Marian Dirksma
Secretaris Vacature
Penningmeester Henk Stroop
Bestuurslid Janny van Loon
Bestuurslid Hannie Veldhuizen
Bestuurslid Gerda van Olphen
Collectiebeheer Roelof Bakker
Hebt u een vraag?